You are here:   User Profile
Register   |  Login

My Profile

   Minimize
Profile Avatar
RudolphWere7
Via Lagrange 23
Villaverla, VI 36030
Italy
0364 9953690 http://www.moretrendstyle.com/dressonsales/ *******
การทอผ้าเกี่ยวกับทำร้านขายเสื้อผ้าเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่ง

รูปแบบการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่ง แจกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

รูปแบบการทอผ้าเพื่อที่จะจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งชนิดที่ 1 - ทอผ้ากลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือทอผ้ากลม (circular knitting) เป็นเหตุให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

รูปแบบการทอเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งลักษณะที่ 2 - ทอผ้าปกติ Weaving จำต้องมีการวางเส้นด้ายยืน จากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งชนิดการทอสำหรับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลีพร้อมส่งราคาถูก ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งประเภทย่อย

รูปแบบการถักทอเพื่อทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งประเภทที่ 1 single jersey - การทอแบบนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือไม่ก็ในตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

ชนิดการถักทอเพื่อที่จะทำร้านขายเสื้อผ้าเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งประเภทที่ 2 RIB - ทอผ้าจะได้ผ้า RIB หรือว่าผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบย่อยในการทอผ้าอีก ยกตัวอย่างเช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้ลักษณะของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการทำ คอร้านขายเสื้อผ้าเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่ง หรือเสื้อผู้หญิงที่มีความหยุ่น

ลักษณะการถักทอเพื่อทำร้านขายเสื้อผ้าเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งชนิดที่ 3 จูติ - ผ้าประเภทเหมือนกับ Lacoste เหมาะสำหรับทำเสื้อโปโล จำเป็นจะต้องดูจากตัวอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำกระจ่าง

ประเภทการทอผ้าเพื่อผลิตร้านขายเสื้อผ้าเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งลักษณะที่ 4 Interlock - ผ้ารูปพรรณเหมือนกับ Lacoste เหมาะสำหรับผลิตเสื้อโปโล ต้องดูจากแม่แบบผ้าจริงจะเห็นความต่างชัดแจ้งชนิดการทอเพื่อที่จะผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งลักษณะที่ 5 การทอสลับ

การ นำเราด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่สูงๆ ตัวอย่างเช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ผิดจากการทอเต็มนักชนิดการถักทอเพื่อทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งรูปแบบที่ 6 การทอผ้า ผ้าริ้ว

ในการทอผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 ลักษณะ

1. ใช้ Yarn dyed หรือว่าเส้นด้ายย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายต่างประเภทชนิดการถักทอเพื่อทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งรูปแบบที่ 7 การทอ Body Size

หมายความว่าการทอกลมแบบหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีปริมาตร ทัดเทียมกับ ตัวเสื้อเลย โดยปราศจากตะเข็บ ก็เพราะว่าผ้ายืดที่ออกมามีความจุเท่าๆ กับตัวเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี ชุดเดรสเกาหลีราคาถูกพร้อมส่งเลย